images

الف- برحسب شماره مسلسل در متن و در فهرست منابع
ب- برحسب نام نویسنده و سال در متن، در این حالت باید برحسب حروف الفبا نویسنده در فهرست منابع قید شوند.
ج- الفبایی و شماره مسلسل در فهرست منابع و شماره نامسلسل در متن هرگاه قسمتی ازمطالب یک منبع مورد استفاده در بخشی از پایان نامه نقل شود باید آن منبع ذکر گردد. شروع مطالب نقل شده و اتمام آن با علامت (“) مشخص می گردد و بعد از اتمام مطالب، منبع مورد استفاده در داخل کروشه [ ] به دو صورت مشخص می شود؛
الف- شماره منبع
ب- نویسنده و سال
د- در فهرست منابع، نخست منابع فارسی و متعاقباً منابع انگلیسی قرار می گیرند.

مطالب مرتبط :

چه عواملی در گرفتن شانس پذیرش موثر است؟

چگونگی استفاده از رتبه بندی دانشگاهها در انتخاب دانشگاه مناسب

مراحل دفاع از پایان نامه

نکاتی در نگارش Introduction ( مقدمه ) مقاله آکادمیک

رابطه بین فهرست منابع و متن پایان نامه

راهنمای نگارش مقاله

مزیت مقاله ISI

تداوم پذیرش دانشجو در پردیس های دانشگاهی

Leave a comment

ورود اعضا

| Register

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟